24 Jan

Vermogensbelasting 2022 (box 3): uitleg + tip

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad besloten dat de belastingdienst voortaan vermogensbelasting zal berekenen op basis van het daadwerkelijke rendement van een vermogen, in plaats van een vastgesteld, hoger forfaitair rendement. 

Dit zal vanaf 2026 gelden. In de periode 2023-2025 geldt er een overgangsregeling, waarbij nog steeds een forfaitair rendement wordt toegepast voor banktegoeden, andere bezittingen en schulden, in plaats van één vast rendement voor alle vermogens in box 3. 

Bij het berekenen van de vermogensbelasting in 2022, mag je kiezen tussen de oude of de nieuwe berekeningsmethode die bij de overgangsregeling hoort. Bekijk de Vermogensbelasting 2022 berekenen om te zien welke methode het beste bij jou past.

Vermogensbelasting verminderen

Met pensioen beleggen kan je vermogensbelasting op beleggingen verminderen tot nul. Hier vind je uitleg hoe pensioenbeleggingen werken en hoe deze 3 keer meer opleveren dan reguliere beleggingen, dankzij de fiscale voordelen die hiermee gepaard gaan.

Heffingsvrij vermogen 2022

In 2022 is het bedrag waarover geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden voor één persoon €50.650. Voor fiscale partners bedraagt het totale bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden €101.300.

Peildatum vermogensbelasting 2022

De Belastingdienst gebruikt 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als referentiedatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2023 aangifte doet over het vermogen in 2022, dan wordt de grootte van je vermogen op 1 januari 2022 gebruikt om te bepalen hoeveel vermogensbelasting je moet betalen over 2022.

Schijven vermogensbelasting

Vermogen

Vermogensbelasting 2022

€0 t/m €50.650 0%
€50.650 en meer Op basis van verdeling spaargeld/beleggingen/schulden

Deze bedragen gelden per persoon.

De fiscus staat afronden van vermogensbedragen in je voordeel toe. De belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen dat binnen de betreffende vermogensschijf valt. 

Bijvoorbeeld, als je in 2022 een vermogen van €70.000 hebt, betaal je geen vermogensbelasting over het deel dat binnen de heffingsvrije grens van €50.650 valt, maar wel over het deel dat daarboven ligt.

Veelgestelde vragen

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2022?

Voor het jaar 2022 is het bedrag waarover geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden voor één persoon €50.650. Voor fiscale partners in 2022 is het totale bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Wanneer je in 2023 aangifte doet voor het vermogen in 2022, wordt de grootte van je vermogen op 1 januari 2022 gebruikt om te bepalen hoeveel vermogensbelasting je moet betalen voor het jaar 2022.

+