24 Jan

De FIRE-beweging in Nederland [2023]

De FIRE-beweging groeit in populariteit in Nederland. Voor degenen die nog niet bekend zijn met deze onderwerp, dit artikel is bedoeld om uit te leggen wat FIRE is en waarom het steeds populairder wordt.

Wat is FIRE?

FIRE staat voor Financially Independent & Retire Early, oftewel financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen. Het betekent dat je een levensstijl hebt waarbij werken optioneel is en alleen gedaan wordt als je daar zin in hebt en het nut ziet. De focus ligt hierbij op de keuzevrijheid, niet op het stoppen met werken.

Om financieel onafhankelijk te worden, betekent dat je geen schulden hebt, minder uitgeeft dan dat je binnenkomt, en het verschil werkt voor jou. Dit betekent dat je een inkomen moet hebben dat dit mogelijk maakt, hoewel dit voor veel mensen haalbaarder is dan zij denken.

Sommigen denken dat je veel op moet geven om financieel onafhankelijk te worden, maar voor FIRE-aanhangers voelt het vaak juist anders aan. Mijn vrouw en ik zijn bijvoorbeeld "FIRE-aanhangers" en we vonden ons leven direct leuker toen we bewuster geld gingen uitgeven. Gewone dingen werden weer speciaal en we vonden het leuk om ons vermogen te zien groeien.

Het woord "to fire" betekent in het Nederlands "ontslaan", wat in de context van het vervroegd stoppen met werken van FIRE-aanhangers geen toeval is. FIRE-aanhangers ontslaan zichzelf uiteindelijk van de verplichting om te werken. Bovendien staat FIRE ook voor vuur, en veel aanhangers van de FIRE-beweging zien zichzelf als "on fire".

FIRE movement Verenigde Staten

De FIRE-levensstijl kwam de afgelopen 10 jaar naar Nederland vanuit de Verenigde Staten. Steeds meer mensen zijn het beu om in een ratrace te leven met voortdurende doelstellingen en overconsumptie en zoeken naar een andere manier van leven. De FIRE-filosofie biedt hier voor velen mogelijkheden voor.

Henry David Thoreau was eigenlijk al een volger van de FIRE-levensstijl in de 19e eeuw. In zijn meesterwerk Walden, gepubliceerd in 1854, beschreef hij hoe men een eenvoudig leven in het bos kan leiden, afgezonderd van de 'beschaafde' samenleving.

Ons leven wordt verspild aan details. Vereenvoudig, vereenvoudig.

Vicki Robin en Joe Dominguez schreven in 1999 het boek Your Money or your life, waarvan in 2018 een herziene editie is uitgegeven. Dit boek was voor velen, waaronder mijzelf, de eyeopener naar de FIRE-manier van leven.

Een van de eerste blogs die ik tegenkwam over FIRE was Early Retirement Extreme, gestart in 2007. Jacob Lund Fisker beschrijft hoe hij met slechts €7.000 per jaar rondkomt en een fijn en vrij leven leidt.

Mr Money Mustache bleek een inspirerende blogger te zijn en een waardige opvolger van Jacob, zoals Jacob het zelf genoemd heeft. Mustache staat in dit geval niet alleen voor snor, maar ook als samenvoeging voor "je moet vermogen opbouwen". Zijn blog vond ik altijd geweldig om te lezen

FIRE in Nederland

Het is vaak onderschat hoe haalbaar het is om in Nederland financieel onafhankelijk te worden. Hoewel het niet voor iedereen haalbaar is, besef een groot deel van de mensen niet dat het voor hen wel degelijk haalbaar is. Veel mensen denken dat je minstens een miljoen of meer nodig hebt om vanaf bijvoorbeeld je dertigste niet meer te hoeven werken, maar dat is niet het geval. De leeftijd waarop je financieel onafhankelijk kunt zijn wordt bepaald door het spaarpercentage van je inkomen, het deel dat je niet uitgeeft maar voor je aan het werk zet.

Het is belangrijk dat je dit deel van je inkomen voor je aan het werk zet. De meesten in de FIRE-beweging doen dit door te beleggen met veel spreiding en tegen heel lage kosten in indexfondsen (ETF's). Wanneer je vervolgens het rendement op je beleggingen ook weer voor je aan het werk zet, kan je vermogen snel groeien. Op een gegeven moment kan je zelfs leven van de groei van je vermogen.

Waar gaat FIRE eigenlijk over?

Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid geld nodig is om financieel onafhankelijk te zijn, gaat FIRE eigenlijk niet alleen om geld. Het gaat vooral om het maken van bewuste keuzes en het verkrijgen van vrijheid.

Het gaat erom bewust te kiezen waar je wel en niet je energie in wilt steken. Bewustzijn te hebben van hoeveel "levensenergie" een euro jou echt kost en wat een uitgave je echt waard is. Dit komt uitgebreid aan bod in het boek Your Money or Your Life van Vicki Robin en Joe Dominguez.

Het gaat erom te beslissen waar je je leven in de korte tijd dat je hier op aarde bent echt aan wilt besteden en daarvoor te gaan. Dit is waar de FIRE-beweging om draait.

Een FIRE levensstijl helpt ook om duurzamer om te gaan met de beschikbare middelen op aarde. Paradoxaal genoeg kan minder consumeren vaak juist voldoening geven. Dit is wat veel aanhangers motiveert.

FIRE-beweging wordt populairder

De FIRE-beweging is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. Dit komt doordat steeds meer mensen op zoek zijn naar een andere manier van leven, waarbij ze niet langer vastzitten aan een ratrace met constante targets en overconsumptie. De FIRE-filosofie biedt hier voor velen mogelijkheden voor.

Het begon allemaal in de Verenigde Staten, waar de FIRE-levensstijl in de afgelopen 10 jaar over kwam waaien naar Nederland. Henry David Thoreau was in feite al een beoefenaar van de FIRE-levensstijl in de 19e eeuw. In zijn meesterwerk Walden, gepubliceerd in 1854, beschreef hij hoe men een eenvoudig leven in het bos kan leiden, afgezonderd van de ‘beschaafde’ samenleving.

Vicki Robin en Joe Dominguez schreven in 1999 het boek Your Money or your life, waarvan in 2018 een herziene editie is uitgegeven. Dit boek is voor velen, waaronder de auteur van deze tekst, een eyeopener naar de FIRE-manier van leven geweest. Een van de eerste blogs die hij tegenkwam over FIRE was Early Retirement Extreme, gestart in 2007. Jacob Lund Fisker beschrijft in deze blog hoe hij van slechts €7.000 per jaar rondkomt en een fijn en vrij leven leidt.

Daarnaast zijn er in Nederland vele blogs, zoals Zuinigaan, waarop al jaren geschreven wordt over zuinig leven. Deze blogs bestaan al langer dan FIRE-blogs in Nederland. De auteur van deze tekst kwam zelf een jaar of 9 geleden in aanraking met het FIRE-concept en besloot vervolgens voor zichzelf en zijn vrouw uit te zoeken of en hoe ze FIRE voor zichzelf in Nederland voor elkaar konden krijgen. In 2016 begon hij hierover te schrijven op zijn eigen blog, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de bekendste Nederlandse FIRE-blogs.

De FIRE-beweging is ook populair geworden op diverse forums, zoals Reddit Dutchfire, waar FIRE aanhangers elkaar helpen door elkaars vragen te beantwoorden. De auteur van deze tekst vindt het leuk om te zien dat de FIRE-beweging aan populariteit wint en benadrukt dat het belangrijk is om te beseffen dat FIRE geen sprint, maar een marathon is. De tocht zelf is al even mooi als de finish.

+