24 Jan

Beleggen voor beginners 2023

De afgelopen jaren is beleggen een stuk toegankelijker geworden voor beginners. Vroeger was er veel kennis en ervaring nodig om te beleggen, maar tegenwoordig is het een stuk eenvoudiger. Beleggen in goede, goedkope en breed gespreide ETF's is nu voor iedereen bereikbaar. Bovendien hebben deze beleggingen in het verleden een gemiddeld rendement opgeleverd van ongeveer 6-7% per jaar. Door gebruik te maken van brokers als BUX Zero kun je zonder transactiekosten wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door in één enkele ETF te beleggen.

In deze post zal ik uitleggen wat een indexfonds of ETF is, hoe aandelen en obligaties werken en wat een broker is. Ook zal ik ingaan op de risico's van beleggen. Hierdoor zal beginnen met beleggen voor jou een stuk gemakkelijker worden. Tevens geef ik aan waar je op deze site aanvullende informatie over bepaalde onderwerpen kunt vinden, als je wilt leren beleggen.

Beleggen voor beginners: dit ga je leren

Beleggen in aandelen of obligaties is een populaire manier van investeren en wordt steeds toegankelijker voor iedereen. Tegenwoordig kun je eenvoudig en zonder veel kennis beginnen met beleggen door te investeren in ETF's of indexfondsen. Dit type beleggen biedt de mogelijkheid om gespreid te beleggen in verschillende aandelen en obligaties en heeft in het verleden een gemiddeld rendement opgeleverd van ongeveer 6-7% per jaar. In deze post zullen we dieper ingaan op deze manieren van beleggen, waaronder wat ETF's en indexfondsen zijn, hoe aandelen en obligaties werken en welke risico's er aan verbonden zijn. Hierdoor wordt het beginnen met beleggen voor beginners een stuk eenvoudiger en toegankelijker.

Duurzaam beleggen

Stijgende populariteit van duurzaam beleggen is te verklaren door de groeiende zorg om de leefbaarheid van onze wereld. Echter, het is belangrijk om een aantal factoren in acht te nemen als je overweegt om in duurzame beleggingen te investeren.

Hoe werkt beleggen?

De beleggingswereld heeft verschillende opties te bieden. Een populaire keuze is beleggen in aandelen of obligaties. Beleggen in aandelen houdt in dat je een klein deel van een bedrijf koopt. Hierdoor word je eigenaar van een stukje van het bedrijf en deel je in de winst en verlies. Beleggen in obligaties betekent dat je geld leent aan een bedrijf of overheid en zij jou in ruil daarvoor een rentevergoeding betalen. Het doel van beleggen is om in de toekomst financieel voordeel te behalen, maar het is belangrijk om te beseffen dat er altijd onzekerheid bestaat. Beleggen is een vorm van investeren waarbij je geld vastlegt voor langere of kortere tijd.

Beleggen in aandelen

Een aandeel is een vorm van eigendom in een bedrijf, waarbij de aandeelhouder rechten heeft zoals het meebeslissen over het bedrijf via de aandeelhoudersvergadering en recht op een deel van de winst van het bedrijf, vaak in de vorm van dividend. Aandelen geven geen rente.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een vorm van schuldpapier waarbij een overheid of een bedrijf geld leent van de eigenaar van de obligatie. Deze lening wordt gebruikt voor investeringen of andere doeleinden. De eigenaar van de obligatie ontvangt gedurende de looptijd van de obligatie rente over de lening en aan het einde van de looptijd wordt de lening terugbetaald. Het bezit van een obligatie geeft geen deelname in het bedrijf of de overheid.

Aandelen kopen – hoe doe je dat?

Effecten zoals aandelen en obligaties worden op een beurs verhandeld, zoals de Amsterdamse effectenbeurs of de New York Stock Exchange. De koers van een effect kan fluctueren afhankelijk van de prestaties van het bedrijf waar het effect van is.

Met de opkomst van digitale technologieën, is handelen op beurzen voor veel mensen toegankelijker geworden. Dit maakt het voor beginners eenvoudiger om te starten met beleggen.

Om effecten te verhandelen, is het raadzaam om een broker te gebruiken, zoals een bank of gespecialiseerde bedrijven als BUX Zero, DEGIRO of Easybroker.

Beginnen met beleggen – welke aandelen kopen?

Als je begint met beleggen in aandelen of obligaties, kun je kiezen voor individuele effecten of voor bredere portefeuilles. Het kiezen van specifieke aandelen of bedrijven kan echter moeilijk zijn, aangezien de koers van een aandeel vaak al rekening houdt met verwachte prestaties en er veel onvoorspelbare factoren zijn die invloed kunnen hebben. In plaats daarvan kan het verstandig zijn om te kiezen voor een bredere, goed gespreide portefeuille met lage kosten. Dit kan bijvoorbeeld door beleggen in ETF's of indexfondsen, die een breed scala aan aandelen of obligaties bestrijken, vaak wereldwijd gespreid, waardoor je minder afhankelijk bent van regionale ontwikkelingen.

Beleggen in indexfondsen of ETF’s

Een manier om te beginnen met beleggen zonder veel kennis is door te investeren in een breed gespreid beleggingsfonds zoals een ETF of indexfonds. Hierdoor kun je in één keer in tientallen of zelfs honderden verschillende bedrijven beleggen en ben je minder afhankelijk van de prestaties van één specifiek bedrijf. Dit is ook mogelijk met een beperkt budget, aangezien je vaak al kunt beginnen met een bedrag van enkele tientjes.

Wat is het verschil tussen een indexfonds en een ETF?

De termen ETF en indexfonds worden vaak voor hetzelfde type fonds gebruikt. Officieel zijn er verschillen tussen een indexfonds en een ETF. In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag.

De afkorting ETF staat voor Exchange Traded Fund, oftewel een fonds dat op de beurs verhandeld wordt. In een ETF kun je gedurende de gehele handelsdag handelen. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Voorbeelden indexfondsen

Een indexfonds dat de AEX index volgt bevat de 25 grootste bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Amsterdam. Deze bedrijven vormen samen de AEX index, een relatief kleine index. Een alternatief is een fonds dat de S&P500 index volgt, dit bevat de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten.

Beleggen voor beginners S&P500 totaalrendement

Als je op lange termijn belegt, kun je verwachten dat de waarde van je investering gestaag zal stijgen. Hoewel er op korte termijn flinke schommelingen kunnen zijn, kan een breed gespreide portefeuille over een langere periode een stabiele groei opleveren. Een manier om te profiteren van deze groei is door te beleggen in indexfondsen of ETF's die een wereldwijde index volgen, zoals het Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL), waarmee je in één fonds kunt beleggen in meer dan 3.000 van de grootste en meest succesvolle bedrijven ter wereld.

Voordelen indexfondsen

Een van de grootste voordelen van beleggen in indexfondsen of ETF's is de mogelijkheid om een goed gespreide belegging te realiseren tegen lage kosten. Dit helpt om het risico te verminderen door het verdelen van je investering over veel verschillende bedrijven. Bovendien hoef je geen specifieke kennis te hebben over markten en bedrijven om te beginnen met beleggen, dit maakt het voor beginners eenvoudiger. Tevens worden slecht presterende bedrijven automatisch vervangen door goed presterende bedrijven binnen de index, zonder dat je hier actie voor hoeft te ondernemen. Ten slotte zijn indexfondsen vaak goedkoper dan losse aandelen kopen, vanwege lagere transactiekosten.

Populariteit indexfondsen en ETF’s

De populariteit van indexfondsen en ETF's neemt sterk toe, niet alleen in Europa maar wereldwijd. Er is al meer dan 10.000 miljard dollar geïnvesteerd in deze vorm van beleggen.

Aanbieders indexfondsen en ETF’s

Indexfondsen en ETF's worden aangeboden door diverse fondshuizen, waaronder Vanguard, iShares en Xtrackers. Vanguard is een van de grootste aanbieders ter wereld met een belegd vermogen van 6.200 miljard dollar. Bovendien is Vanguard het fondshuis dat het hardst groeit in de wereld.

Een goede strategie is om een combinatie van een aandelen-ETF en een obligatie-ETF in je portefeuille te hebben, zoals bijvoorbeeld een fonds van Vanguard en een obligatie ETF van Xtrackers, zoals de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB). Deze combinatie minimaliseert het risico van slecht presterende bedrijven en kan leiden tot een gemiddeld rendement van 6-7% (geen garantie voor de toekomst).

Risico’s beleggen

Een belegging in aandelen brengt op de korte termijn meer risico met zich mee dan een belegging in obligaties. De waarde van aandelen kan plotseling sterk fluctueren, terwijl obligaties en deposito's minder snel in waarde veranderen en daarom meer stabiliteit en veiligheid bieden. Op de lange termijn bieden aandelen echter een hoger rendement voor het genomen risico.

Risico beleggen in aandelen

De verhouding tussen aandelen en obligaties/deposito's in een portefeuille is afhankelijk van hoeveel risico men bereid is te nemen en hoe lang men de beleggingen wil vasthouden. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer risico men kan nemen. Echter, de risicobereidheid speelt ook een belangrijke rol in de beslissing, dit is hoeveel verlies men kan accepteren zonder paniekerig te worden en aandelen te verkopen. Voor beginners wordt aangerraden om minder risico te nemen in vergelijking met een ervaren belegger, omdat zij nog niet weten hoe ze zullen reageren op slechte marktomstandigheden.

Depositoladder

Met een depositoladder beleg je in termijndeposito's met verschillende looptijden. Hierdoor wordt het risico gedeeld, omdat niet al je geld tegelijkertijd afloopt. Hierdoor loop je minder risico dat de rentestand op dat moment lager is dan de rentestand waarmee je de deposito's hebt aangegaan. Zo kun je op een veilige manier profiteren van de stijgende rentestanden zonder te worden geraakt door dalende koersen van obligaties.

Beleggingsstrategie

Een strategie die vaak wordt aangeraden, is om het percentage risicoarme, stabiele beleggingen in je portefeuille aan te houden dat gelijk is aan je leeftijd. Dit kan in de vorm van obligaties of een depositoladder. Dit laatste is een goede optie met de huidige rentestanden en vanwege de vermogensbelasting in 2023. De rest van je portefeuille kan je in aandelen beleggen, waardoor je risico afbouwt naarmate je ouder wordt.

LeasePlan Bank biedt momenteel de hoogste rentes op deposito's onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Raisin biedt de hoogste rentes onder het Europese depositogarantiestelsel. Als je de voorkeur geeft aan obligaties, dan kan de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB, ISIN code: LU0378818131) een goede optie zijn.

Beleggen-app

Beleggingsapps van onder andere BUX Zero, DEGIRO en Easybroker maken het mogelijk om gemakkelijk te beleggen via je mobiele telefoon of tablet. Ook grote banken bieden deze soort apps aan.

Automatisch laten inleggen en herbalanceren

Als je de verantwoordelijkheid van het maken van keuzes voor je beleggingen liever uit handen wilt geven, kun je er ook voor kiezen om automatisch te laten beleggen. Dit kan bijvoorbeeld door een automatisch beleggingsplan bij een bedrijf als Brand New Day, waar je kunt kiezen voor diverse gerenommeerde fondsen.

Beleggen rendement

De kosten van beleggen hebben een groot effect op het rendement op de lange termijn. Slechts een kleine verhoging van de kosten per jaar kan leiden tot een aanzienlijke afname van het rendement over een periode van 30 jaar. Bijvoorbeeld, een extra kosten van 0.1% per jaar kan leiden tot een verlies van 21% in plaats van 3% in rendement. Tegenwoordig kan je beleggen tegen zeer lage kosten, zoals bijvoorbeeld met BUX Zero waar je zonder transactiekosten of bewaarloon kunt beleggen in de wereldwijd gespreide Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL).

Wat is een goed instapmoment?

Het beste moment om te beginnen met beleggen is nu, dus wacht niet langer en start vandaag. Begin met een bedrag dat je kunt missen, zodat je niet in paniek raakt bij een koersdaling. Het is beter om één keer een grote inleg te doen in plaats van kleine bedragen over een langere tijd. 

Hoewel de beurzen soms hoog lijken, is het meestal rendabeler op de lange termijn om wel te beleggen dan af te wachten tot de beurs gedaald is. Het is belangrijk om niet te vaak naar je beleggingen te kijken en niet in de verleiding te komen om te verkopen tijdens een beursdaling. Het is beter om te herbalanceren in plaats van te verkopen, omdat herstel na een daling vaak volgt.

Andere vormen van beleggen

Beleggen met kleine bedragen

Als je wilt beginnen met beleggen, overweeg dan om te starten met een klein bedrag. Dit kan bijvoorbeeld via beleggen apps zoals BUX Zero, waar je al voor een tientje fracties van aandelen en fondsen kunt aanschaffen. Hierdoor kun je eenvoudig oefenen en ervaring opdoen zonder een grote som geld te investeren.

Beleggen in vastgoed

Als je wilt beleggen in vastgoed, kan je erover nadenken om een huis te kopen en dat vervolgens te verhuren. Hiervoor is echter wel voldoende kennis van de vastgoedmarkt vereist om succesvol te zijn. Bovendien biedt deze manier van beleggen in vastgoed beperkte spreiding, waardoor je een groter risico loopt.

Investeren in vastgoed 

Beleggen in vastgoed kan ook gedaan worden door middel van fondsen die zich specifiek richten op vastgoedbeleggingen. Dit kan via een broker worden gedaan en biedt een grotere spreiding van je beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn Real Estate Investment Trusts (REITs).

Beleggen via crowdfunding

Beleggen in crowdfunding is een manier om geld uit te lenen aan een groep mensen waarmee je rente ontvangt. Dit soort van beleggen is over het algemeen meer risicovol dan het beleggen in indexfondsen omdat je minder spreiding hebt. 

Er zijn ook manieren om sociaal of duurzaam te beleggen via crowdfunding, zoals bij Lendahand. Hierbij kan je als nieuwe investeerder profiteren van een korting van €30 bij een minimale inleg van €50. Hierdoor leen je eigenlijk maar €20 en heb je een investering uitstaan van €50.

Beleggen in goud

Goud en zilver worden vaak gezien als veilige havenbeleggingen tijdens economische en politieke onrust. Beleggen in goud kan eenvoudig worden gedaan door een fonds te kopen dat voor jou in goud of gouddelvers belegt, zoals Van Eck Gold Minders (ISIN: IE00BQQP9F84), welke via een broker zoals BUX Zero aangeschaft kan worden. Persoonlijk kies ik echter niet voor beleggen in goud, omdat mijn geld dan niet echt voor mij werkt en op de lange termijn beleggen in aandelen meestal meer oplevert.

Beleggen in whisky

Beleggen in whisky is vergelijkbaar met beleggen in goud, aangezien het populairder wordt tijdens perioden van economische en politieke onrust. Hoewel het voor whiskyliefhebbers een unieke en wellicht interessante manier van beleggen kan zijn, is het voor mij niet aantrekkelijk vanwege het beperkte bereik van diversificatie en daarmee het hogere risico.

Beleggen in cryptocurrency

Beleggen in cryptocurrency, zoals bitcoins, wordt door sommigen beschouwd als een verantwoorde keuze, terwijl anderen het als speculatie beschouwen. Ik persoonlijk beleg niet in cryptocurrency omdat ik alleen wil beleggen in zaken die ik echt begrijp, en cryptocurrency valt daar niet onder voor mij. Het beleggen in cryptocurrency brengt relatief grote risico's met zich mee, aangezien de koersen zeer wisselend zijn.

Beleggen voor dummies

Als je net begint met beleggen, is het belangrijk om te begrijpen wat je aan het doen bent. Er is een boek geschreven speciaal voor beginners, "Beleggen voor Dummies", dat uitgebreid ingaat op de basis van beleggen. Als je een belegging niet begrijpt, is het verstandiger om er niet in te beleggen. De eerder genoemde posts kunnen je helpen om de basis van beleggen in aandelen en obligaties te begrijpen. Als je verstandig omgaat met beleggen, kan het een lucratieve activiteit zijn. Als je nog vragen hebt over hoe je moet beginnen met beleggen of als je ervaren belegger bent en tips hebt voor beginnende beleggers, laat het ons weten.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik het beste beginnen met beleggen?

Beleggen zonder transactiekosten is mogelijk via brokers als BUX Zero. Hier kun je een gratis beleggingsrekening openen en kiezen uit losse aandelen of wereldwijd gespreide beleggingen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in een populaire ETF.

Hoe werkt beleggen?

Bij beleggen in aandelen leen je geld aan bedrijven om er zaken mee te doen, in ruil hiervoor ontvang je in goede tijden vergoedingen in de vorm van dividenden en/of een stijging van de aandelenkoers. Hoewel er op korte termijn flinke koersschommelingen kunnen optreden, is de kans op een positief rendement op de lange termijn historisch gezien groter dan met spaargeld.

Is beleggen op dit moment verstandig?

Op de lange termijn is beleggen een meer rendabele keuze dan sparen, omdat je door inflatie op spaargeld vaak verlies leidt. Beleggen brengt wel risico's met zich mee, maar op de lange termijn is de kans op een positief rendement groot.

Wat is een goed startbedrag om te beleggen?

Met zeer weinig geld kun je al beginnen met beleggen. Met behulp van platforms zoals BUX Zero, kun je eenvoudig oefenen door fracties van aandelen en fondsen aan te schaffen. Zo kun je bijvoorbeeld al starten met een beleggingsbedrag van slechts tien euro.

Kan je leven van beleggen?

Ja, het is mogelijk om van het rendement van je beleggingen te leven. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die zich aansluiten bij de FIRE-beweging (Financially Independent, Retire Early) waarbij het doel is om van je beleggingen te leven.

Welke aandelen kopen in 2023?

Met een ETF (Exchange Traded Fund) kun je een divers portfolio van aandelen aanschaffen tegen lage kosten. Hierdoor heb je toegang tot een breed scala van bedrijven en sectoren. In mijn artikel "De beste ETF in 2023" bespreek ik welke ETF's momenteel volgens mij het meest geschikt zijn en waar je deze het beste kunt aanschaffen.

Kan je investeren met 50 euro of 100 euro?

Je kunt met beleggen veel geld verdienen, zoals het voorbeeld van de S&P500 laat zien. Het is echter belangrijk om te weten dat beleggen ook risico's met zich meebrengt en dat je mogelijk je inleg (deels) kunt verliezen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze site mijn persoonlijke mening is en geen professioneel beleggingsadvies is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je maakt op basis van deze informatie.

+